Coronavirus
Covid-19
Nepal World
+0 (24h)
1,401
Confirmed
0
+0 (24h)
6
Deaths
0
15.63%
219
Recovered
0
83.94%
1,176
Active
+2,887 (24h)
6,153,370
Confirmed
0
+364 (24h)
370,870
Deaths
0
44.44%
2,734,548
Recovered
0
49.53%
3,047,952
Active

Quick Solutions

Quick Solutions

महत्वपूर्ण फोन नम्बरहरु

क्र.स.  नाम  फोन नंम्बरहरु

१ नगरपालिकाको फ्याक्स नम्वर ०६१-५६००३१

२ नगरपालिका प्रमुखको कार्यकक्ष ०६१-५६००८०

३ लेखा शाखा ०६१-५६०००२

४ नगरपालिकाको सूचना केन्द्र तथा कम्प्यूटर कक्ष ०६१- ५६०००२

५ नगरपालिकाको प्रशासन शाखा ०६१-५६०५६६

६ नगरपालिकाको योजना तथा प्राविधिक शाखा ०६१-५६०३८०

७ नगरपालिकाको कानून शाखा ५६०००१

८ पंजिकरण इकाई ०६१-५६०१०९

९ नगरपालिका राजश्व शाखा ०६१-५६०१०९

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker